فرق آسیاب گهواره ای و ثابت

آسیاب صنعتی گهواره ای

آسیاب های سایز زیر ۵۰۰ گرم در بازار به چندین دلیل تنها به صورت ثابت عرضه میشوند .شرکت اویل تک به دلایل زیر برای نخستین بار محصولات بست را به دو صورت گهواره ای و ثابت عرضه میکند که علت آن …..ادامه مطلب .

All rights reserved.OELTEK© 2024